• mainbanner
  • mainbanner
  • mainbanner
  • mainbanner
  • mainbanner
  • mainbanner

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

ระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 14/02/2560

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรายชื่อลำดับสำรองผู้มีสิทธิเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2)

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 24/03/2560

ประกาศรายชื่อลำดับสำรอง ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2560

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 03/03/2560

ผู้บฎิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารงาน

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 10/02/2560

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (Direct Admissions) รอบที่ 1/2560

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 28/01/2560

พิธีเปิดสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 27/01/2560

คณะเภสัชศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ Sino-ASEAN Conference on Precission Medicine 2017

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 17/05/2560

เชิญคณาจารย์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทของ Facilitator และการจัดการเรียนการสอนแบบ Problem Based Learning (PBL) โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ”

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 21/04/2560

งานประชุม การปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมร้านขายยา สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 19/04/2560

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างโครงการ (สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน)

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 29/03/2560

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ (สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน)

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 24/03/2560

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการ (สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน)

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 21/03/2560

งานวิชาการ/งานวิจัย

ปฎิทินกิจกรรม

ติดตามเราได้ที่นี่