กิจกรรมนิสิต

กิจกรรมนิสิต

คณะเภสัช บูรพามีโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตกับ MSU ประเทศมาเลเซีย โดยนิสิตจะได้มีโอกาสฝึกงานด้านคลินิค และได้รับประสบการเชิงวิชาชีพจากต่างประเทศ นอกจากประเทศมาเลเซียแล้ว ในปีนี้ทางคณะยังสนับสนุนให้นิสิตฝึกงานที่ประเทศอเมริกา (university of illinois at chicago) และประเทศจีน (Wenzhou medical university) #RXBUU