หลักสูตรการศึกษา

  • หน้าหลัก
  • หลักสูตรการศึกษา
  • การรับสมัครเข้าศึกษา

การรับสมัครเข้าศึกษา

Direct Admissions รอบที่ 1

ดาว์นโหลดประกาศและแบบฟอร์มต่างๆ

ระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

ระบบรับสมัครออนไลน์

สมัครเรียนที่นี่