กิจการนิสิต

ข่าวล่าสุด

ระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่โพสต์ 14/02/2560

ระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ -16 มิถุนายน พ.ศ.2560

** สมัครด้วยตนเอง ณ คณะเภสัชศาสตร์ เท่านั้น **

ดังเอกสารแนบ

อ่านต่อที่นี่

ข่าวทั้งหมดในหมวด