กิจการนิสิต

ข่าวล่าสุด

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ หลักสูตร หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต

วันที่โพสต์ 21/06/2560

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
หลักสูตร หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขาวิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. 2558 (เหมาจ่าย)
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

อ่านต่อที่นี่

ข่าวทั้งหมดในหมวด