กิจการนิสิต

ข่าวล่าสุด

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (รอบที่ 2)

วันที่โพสต์ 18/07/2560

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (รอบที่ 2) 

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

อ่านต่อที่นี่

ข่าวทั้งหมดในหมวด