เกี่ยวกับคณะ

ติดต่อเรา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  • เลขที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
  • โทรศัพท์/โทรสาร 038-390-401 /038-390-400

แผนที่การเดินทาง

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อสอบถาม