ข่าวประชาสัมพันธ์

  • หน้าหลัก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวกิจกรรม
  • RxBuu News ฉบับที่ 087/2565 คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการอบรมความปลอดภัย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL) ประจำปี 2565

RxBuu News ฉบับที่ 087/2565 คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการอบรมความปลอดภัย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL) ประจำปี 2565

วันที่โพสต์ 14/11/2565

แกลลอรี่


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง