กิจการนิสิต

ข่าวล่าสุด

เชิญคณาจารย์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทของ Facilitator และการจัดการเรียนการสอนแบบ Problem Based Learning (PBL) โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ”

วันที่โพสต์ 21/04/2560

อ่านต่อที่นี่

ข่าวทั้งหมดในหมวด