• mainbanner
  • mainbanner
  • mainbanner
  • mainbanner
  • mainbanner

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี (รอบที่ 2)

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 28/06/2560

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ หลักสูตร หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 21/06/2560

ระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 14/02/2560

การลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรกับมหาวิทยาลัยบูรพา

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 07/06/2560

ผู้บฎิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารงาน

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 10/02/2560

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (Direct Admissions) รอบที่ 1/2560

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 28/01/2560

เอกสารประกอบการบรรยาย เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเขียนโครงร่างวิจัย ให้ได้ทุนและการเขียนบทความวิจัยเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 08/06/2560

คณะเภสัชศาสตร์ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ ในหัวข้อ การปรับการเตรียมพร้อมร้านขายยาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 29/05/2560

คณะเภสัชศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ "สมุนไพรและการแพทย์แผนไทยสู่ประชาชน"

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 26/05/2560

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 26/06/2560

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 22/06/2560

คณะเภสัชศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 15/06/2560

งานวิชาการ/งานวิจัย

ปฎิทินกิจกรรม

ติดตามเราได้ที่นี่