• mainbanner
  • mainbanner
  • mainbanner
  • mainbanner

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา สาขาเภสัชศาสตร์ (Direct Admissions) รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2560

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 13/01/2560

แจ้ง เลื่อนประกาศผลสอบข้อเขียน

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 06/01/2560

เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 09/11/2559

จดหมายข่าว RXBUU NEWS ฉบับที่ 4/2559 โครงการปรับแผนยุทธ์ศาสตร์ ฉบับที่ 2 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 22/11/2559

จดหมายข่าว RXBUU NEWS ฉบับที่ 3/2559

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 16/11/2559

จดหมายข่าว RXBUU NEWS ฉบับที่ 2/2559

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 15/11/2559

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 05/01/2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สอบสัมภาษณ์)

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 26/12/2559

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 20/12/2559

งานวิชาการ/งานวิจัย

ปฎิทินกิจกรรม

ติดตามเราได้ที่นี่