• mainbanner
  • mainbanner
  • mainbanner
  • mainbanner

กิจการนิสิต

ดูทั้งหมด

เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

ระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

เอกสารประกอบการรับสมัคร

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม พ.ศ.2559

* สมัครด้วยตนเอง @คณะเภสัชศาสตร์เท่านั้น *

* โปรดศึกษารายละเอียดเอกสารประกอบการรับสมัคร โดยละเอียด *

สอบถามเพิ่มเติม 038-102610 ต่อ 101

รายละเอียดของหลักสูตร

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 09/11/2559

เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

ระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

เอกสารประกอบการรับสมัคร

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม พ.ศ.2559

* สมัครด้วยตนเอง @คณะเภสัชศาสตร์เท่านั้น *

* โปรดศึกษารายละเอียดเอกสารประกอบการรับสมัคร โดยละเอียด *

สอบถามเพิ่มเติม 038-102610 ต่อ 101

รายละเอียดของหลักสูตร

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 09/11/2559

** เปิดรับสมัครเข้าศึกษาด้วยวิธีแบบรับตรง (Direct Admissions) รอบที่ 1/2560 **

คณะเภสัชศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาด้วยวิธีแบบรับตรง (Direct Admissions) รอบที่ 1/2560

สมัครได้ที่ goo.gl/GY0A9h หรือ http://e-admission.buu.ac.th/

สอบถามเพิ่มเติม 038-102610 ต่อ 101

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 25/02/2559

จดหมายข่าว RXBUU NEWS ฉบับที่ 4/2559 โครงการปรับแผนยุทธ์ศาสตร์ ฉบับที่ 2 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา

ดูรูปขนาดใหญ่

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 22/11/2559

จดหมายข่าว RXBUU NEWS ฉบับที่ 4/2559 โครงการปรับแผนยุทธ์ศาสตร์ ฉบับที่ 2 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา

ดูรูปขนาดใหญ่

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 22/11/2559

จดหมายข่าว RXBUU NEWS ฉบับที่ 3/2559

ชมรูปขนาดใหญ่

ชมรูปขนาดใหญ่

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 16/11/2559

จดหมายข่าว RXBUU NEWS ฉบับที่ 2/2559

ชมรูปขนาดใหญ่

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 15/11/2559

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

รายละเอียด ดังเอกสารแนบ

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 02/12/2559

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

รายละเอียด ดังเอกสารแนบ

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 02/12/2559

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์

ปฎิทินกิจกรรม

ติดตามเราได้ที่นี่