• mainbanner
  • mainbanner
  • mainbanner
  • mainbanner
  • mainbanner
  • mainbanner
  • mainbanner
  • mainbanner

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ กับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ตามเกณฑ์ EdPEx ปีการศึกษา 2562 วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 08/09/2563

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 24/06/2563

กำหนดการ การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และเซ็นต์สัญญานิสิตเภสัชศาสตร์ วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 16/06/2563

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 15/08/2562

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 09/04/2561

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 29/03/2561

Proceeding and Abstract Book of The International Conference of Pharmaceutical Sciences and Medicines 2018

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 10/08/2561

โครงการประชุมวิชาการนานาชาติเภสัชศาสตร์และการแพทย์ 2561 (International Conference of Pharmaceutical Sciences and Medicines; ICPAM 2018)

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 01/05/2561

งานประชุมวิชาการ โภชนศาสตร์เพื่อการชะลอวัย (Nutrition for Anti-aging)

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 01/05/2561

คณะเภสัชศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 03/12/2563

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 28/10/2563

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 28/08/2563

งานวิชาการ/งานวิจัย

ปฎิทินกิจกรรม

ติดตามเราได้ที่นี่