ข่าวประชาสัมพันธ์

  • หน้าหลัก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวกิจกรรม
  • RxBuu News ฉบับที่ 081/2565 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ดร.ณัฎฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในโอกาสได้รับรางวัล นักศึกษาเก่าดีเด่น

RxBuu News ฉบับที่ 081/2565 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ดร.ณัฎฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในโอกาสได้รับรางวัล นักศึกษาเก่าดีเด่น

วันที่โพสต์ 18/10/2565

แกลลอรี่


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง