ข่าวประชาสัมพันธ์

  • หน้าหลัก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวกิจกรรม
  • RxBuu News ฉบับที่ 080/2565 คณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการอำนวยการและคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เยี่ยมชม “ศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์” ในพื้นที่ EEC

RxBuu News ฉบับที่ 080/2565 คณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการอำนวยการและคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เยี่ยมชม “ศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์” ในพื้นที่ EEC

วันที่โพสต์ 18/10/2565

แกลลอรี่


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง