ข่าวประชาสัมพันธ์

  • หน้าหลัก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าว / สัมมนาวิชาการ
  • เชิญคณาจารย์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทของ Facilitator และการจัดการเรียนการสอนแบบ Problem Based Learning (PBL) โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ”

เชิญคณาจารย์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทของ Facilitator และการจัดการเรียนการสอนแบบ Problem Based Learning (PBL) โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ”

วันที่โพสต์ 21/04/2560

** สนใจเข้าร่วมโครงการ Click ลงทะเบียน **

แกลลอรี่


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง