ข่าวประชาสัมพันธ์

  • หน้าหลัก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าว / สัมมนาวิชาการ
  • งานประชุมวิชาการ หัวข้อปัจจุบันของการศึกษาชีวสมมูลของยาสามัญใหม่ในมนุษย์และยาชีววัตถุคล้ายคลึง

งานประชุมวิชาการ หัวข้อปัจจุบันของการศึกษาชีวสมมูลของยาสามัญใหม่ในมนุษย์และยาชีววัตถุคล้ายคลึง

วันที่โพสต์ 26/07/2560

งานประชุมวิชาการ หัวข้อปัจจุบันของการศึกษาชีวสมมูลของยาสามัญใหม่ในมนุษย์และยาชีววัตถุคล้ายคลึง

(Current topics of bioequivalence studies of generic drugs in humans and biosimilars)

สนใจเข้าร่วมประชุมลงทะเบียนได้ที่  https://goo.gl/8cvm3i  หรือ QR code ภายในวันที่ 1 สิงหาคม  2560                     
โดยชำระค่าลงทะเบียนจำนวน 600 บาท ผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาแหลมทอง บางแสน 
เลขที่บัญชี  386-1-00442-9 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา จากนั้น ถ่ายรูปหรือ scan หลักฐานการชำระเงินส่งมาที่ cpe.buu@gmail.com  โทร 038-102-610 ต่อ 101

แกลลอรี่


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง