สาขาวิชาเภสัชกรรมสังคมและบริหารเภสัชกิจ

คณาจารย์

 • ภก.อ.พงศ์พันธุ์ สุริยงค์
 • ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาเภสัชกรรมสังคมและบริหารเภสัชกิจ
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชกรรมสังคมและบริหารเภสัชกิจ
 • อีเมล์ : pongpans@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • ภก.รศ.ดร.ฐิตินันท์ เอื้ออำนวย
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชกรรมสังคมและบริหารเภสัชกิจ
 • อีเมล์ : atitinun@gmail.com
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • ภก.อ.ภาสกร อ่อนนิ่ม
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชกรรมสังคมและบริหารเภสัชกิจ
 • อีเมล์ : phatsakorn@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • ภก.อ.ดร.ยุทธภูมิ มีประดิษฐ์
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชกรรมสังคมและบริหารเภสัชกิจ
 • อีเมล์ : yutthapoom.mee@gmail.com
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • ภญ.อ.ชามิภา ภาณุดุลกิตติ
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชกรรมสังคมและบริหารเภสัชกิจ
 • อีเมล์ : chamipa@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • ภก.อ.พุทธ ศิลตระกูล
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชกรรมสังคมและบริหารเภสัชกิจ
 • อีเมล์ : puttapong@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • ภก.อ.กฤตภาส กังวานรัตนกุล
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชกรรมสังคมและบริหารเภสัชกิจ
 • อีเมล์ : krittaphas1985@gmail.com
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • ภญ.อ.ณัฏฐณิชชา กุลธนชัยโรจน์
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชกรรมสังคมและบริหารเภสัชกิจ
 • อีเมล์ : nattanichcha@buu.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด