คณาจารย์

 • ภญ.อ.ดร.ภัทรวดี ศรีคุณ
 • ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ
 • อีเมล์ : psrikoon@gmail.com
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • อ.ภักดี สุขพรสวรรค์
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ
 • อีเมล์ : phakdee@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • ทนพ.อ.ดร.วรโชติ บุญศรีวงศ์
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ
 • อีเมล์ : worachote@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • ภญ.อ.ดร.วิภาวรรณ ศิริกุลพาณิชย์
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ
 • อีเมล์ : wipawans@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • อ.ดร.ยศวีร์ ดวงจิตต์เจริญ
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ
 • อีเมล์ : yodsawee@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • ภก.อ.ฤทธิณรงค์ มีพงษ์
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ
 • อีเมล์ : rittinarong@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด