• หน้าหลัก
  • ผลงานวิจัย
  • งานวิจัยคณาจารย์
  • การพัฒนากัมจากเมล็ดมะขาม เพื่อเป็นสารยึดเกาะแบบแห้งในตำรับยาเม็ด ไดโคลฟีแนคโซเดียม
  • คณาจารย์

  • ตำแหน่ง :
  • อาจารย์ประจำสาขาวิชา :
  • อีเมล์ :
  • URL :

การพัฒนากัมจากเมล็ดมะขาม เพื่อเป็นสารยึดเกาะแบบแห้งในตำรับยาเม็ด ไดโคลฟีแนคโซเดียม