• หน้าหลัก
  • ผลงานวิจัย
  • งานวิจัยคณาจารย์
  • ภูมิปัญญาสมุนไพรในตำบลโขมง (อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี) และการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน
  • คณาจารย์

  • ตำแหน่ง :
  • อาจารย์ประจำสาขาวิชา :
  • อีเมล์ :
  • URL :

ภูมิปัญญาสมุนไพรในตำบลโขมง (อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี) และการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน