• หน้าหลัก
  • ผลงานวิจัย
  • งานวิจัยคณาจารย์
  • การสร้างและทดสอบคุณสมบัติเซลล์ที่แสดงออกแสงสีเขียว (GFP) ร่วมกับยีน LC3B เพื่อใช้ในการค้นหา autophagy modulator จากสารสกัดสมุนไพรรักษาโรคมะเร็ง
  • คณาจารย์

  • ตำแหน่ง :
  • อาจารย์ประจำสาขาวิชา :
  • อีเมล์ :
  • URL :

การสร้างและทดสอบคุณสมบัติเซลล์ที่แสดงออกแสงสีเขียว (GFP) ร่วมกับยีน LC3B เพื่อใช้ในการค้นหา autophagy modulator จากสารสกัดสมุนไพรรักษาโรคมะเร็ง