• หน้าหลัก
  • ผลงานวิจัย
  • งานวิจัยคณาจารย์
  • ผลของการให้คำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วยโรคหืดหรือปอดอุดกั้นเรื้อรัง ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
  • คณาจารย์

  • ตำแหน่ง :
  • อาจารย์ประจำสาขาวิชา :
  • อีเมล์ :
  • URL :

ผลของการให้คำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วยโรคหืดหรือปอดอุดกั้นเรื้อรัง ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา