• หน้าหลัก
  • ผลงานวิจัย
  • งานวิจัยคณาจารย์
  • การศึกษาคุณสมบัติของชันผึ้งชันโรงเพื่อใช้พัฒนาเป็นอนุภาคไขมันแข็งสำหรับบรรจุสารสำคัญ
  • คณาจารย์

  • ตำแหน่ง :
  • อาจารย์ประจำสาขาวิชา :
  • อีเมล์ :
  • URL :

การศึกษาคุณสมบัติของชันผึ้งชันโรงเพื่อใช้พัฒนาเป็นอนุภาคไขมันแข็งสำหรับบรรจุสารสำคัญ