• หน้าหลัก
  • ผลงานวิจัย
  • งานวิจัยคณาจารย์
  • เรื่องที่ 2 "สารสำคัญที่มีฤทธิ์ลดรอยคล้ำรอบดวงตาและถุงใต้ตาในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง"
  • คณาจารย์

  • ภก.ผศ.ดร.ถิรพิทย์ สุบงกช
  • ตำแหน่ง : อาจารย์
  • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
  • อีเมล์ : titanicto@hotmail.com
  • URL :

เรื่องที่ 2 "สารสำคัญที่มีฤทธิ์ลดรอยคล้ำรอบดวงตาและถุงใต้ตาในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง"

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ ปี พ.ศ. 2560