• หน้าหลัก
  • ผลงานวิจัย
  • งานวิจัยคณาจารย์
  • เรื่องที่ 1 "STABILITY STUDIES OF EXTEMPORANEOUS ZINC SULFATE INJECTIONS FOR HOSPITAL USE"
  • คณาจารย์

  • ภก.อ.วัชรพงษ์ แจ่มสว่าง
  • ตำแหน่ง : อาจารย์
  • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
  • อีเมล์ : watcharaphong@go.buu.ac.th
  • URL :

เรื่องที่ 1 "STABILITY STUDIES OF EXTEMPORANEOUS ZINC SULFATE INJECTIONS FOR HOSPITAL USE"

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ ปี พ.ศ.2559