ข่าวประชาสัมพันธ์

  • หน้าหลัก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวการศึกษา
  • การสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 TCAS รอบที่ 3 (2)

การสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 TCAS รอบที่ 3 (2)

วันที่โพสต์ 31/05/2561

เอกสารที่ใช้กรณีเข้าสอบสัมภาษณ์

- ใบสมัครสอบสัมภาษณ์

- ขั้นตอนการรายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์

- รายละเอียดการทำสัญญาเป็นนิสิต
ทำสัญญาวันที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

แกลลอรี่


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง