ข่าวประชาสัมพันธ์

  • หน้าหลัก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวการศึกษา
  • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทรับตรง รอบที่ 2

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทรับตรง รอบที่ 2

วันที่โพสต์ 21/02/2560

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

ประเภทรับตรง รอบที่ 2

1. ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร 1 มี.ค. 2560 เป็นต้นไป 
- http://regservice.buu.ac.th 
- http://e-admission.buu.ac.th 

2. สมัครทางอินเตอร์เน็ต 1 เม.ย. – 15 มิ.ย. 2560 
- http://regservice.buu.ac.th 
- http://e-admission.buu.ac.th 

3. การชำระเงิน 1 เม.ย. – 16 มิ.ย. 2560
ธนาคารกรุงไทย และที่ทำการไปรษณีย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ  ตามเวลาเปิดทำการ ของธนาคารและ ที่ทำการไปรษณีย์ 

4. ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร และข้อมูลการชำระเงิน 
- http://regservice.buu.ac.th 
- http://e-admission.buu.ac.th หลังจากชำระเงิน 5 วันทำการ 

5. การแก้ไขข้อมูลการสมัคร 1 เม.ย. – 16 มิ.ย. 2560 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลการสมัครจากเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th แล้วแฟกซ์มายัง 038-102721 

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบสัมภาษณ์ 28 มิ.ย. 2560 
เวลา 10.00 น เป็นต้นไป 
- http://regservice.buu.ac.th 
- http://e-admission.buu.ac.th 

7. การสอบสัมภาษณ์ 1 ก.ค. 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 6 ก.ค. 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 
- http://regservice.buu.ac.th 
- http://e-admission.buu.ac.th 

9. รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ เพื่อเข้าศึกษา 12-13 ก.ค. 2560 
- http://smartreg.buu.ac.th 

เอกสารแนบเพิ่มเติม

แกลลอรี่


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง