• mainbanner
 • mainbanner
 • mainbanner
 • mainbanner
 • mainbanner
 • mainbanner
 • mainbanner
 • mainbanner
 • mainbanner
 • mainbanner
 • mainbanner
 • mainbanner

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 02/03/2565

มหาวิทยาลัยบูรพา ขอประกาศวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 และประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสองปีการศึกษา คือ 2561 และ 2562 จะจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ✅ ระหว่าง วันที่ 19 - 21 มกราคม พ.ศ. 2565

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 02/11/2564

กำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่ TCAS 65 หลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต (6 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2563

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 02/11/2564

RxBuu News ฉบับที่ 045/2565 เรื่อง โครงการ Lunch Talk ครั้งที่ 5/2565 เรื่อง กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 28/06/2565

RxBuu News ฉบับที่ 044/2565 เรื่อง พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ กับ บริษัท ไทยอีสเทิร์น ออแกนิก้า จำกัด

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 28/06/2565

RxBuu News ฉบับที่ 043/2565 เรื่อง พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ กับ บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 24/06/2565

โครงการประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ “Update in infectious diseases 2022”

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 27/05/2565

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอประชาสัมพันธ์ โครงการประชุมวิชาการ เพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 ในหัวข้อ The Role of pharmacy Practice in Ambulatory Care CPE 15 หน่วยกิต (3หน่วยกิตต่อวัน) ลงทะเบียนฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยเป็นงานประชุมออนไลน์ผ่านระบบ zoom ครับ Scan Qrcode เพื่อลงทะเบียน

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 02/11/2564

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอประชาสัมพันธ์ โครงการประชุมวิชาการ เพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 ในหัวข้อ The Role of pharmacy Practice in Ambulatory Care CPE 15 หน่วยกิต (3หน่วยกิตต่อวัน) ลงทะเบียนฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยเป็นงานประชุมออนไลน์ผ่านระบบ zoom ครับ Scan Qrcode เพื่อลงทะเบียน

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 02/11/2564

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาวิจัย ระยะ 1 ปี

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 19/11/2564

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 11/01/2564

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผลผู้ได้รับทุนฯ

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 28/12/2563

ปฎิทินกิจกรรม

ติดตามเราได้ที่นี่