• mainbanner
 • mainbanner
 • mainbanner
 • mainbanner
 • mainbanner
 • mainbanner
 • mainbanner
 • mainbanner
 • mainbanner
 • mainbanner
 • mainbanner
 • mainbanner
 • mainbanner

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2566

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 28/04/2566

มหาวิทยาลัยบูรพา ขอประกาศวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 และประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสองปีการศึกษา คือ 2561 และ 2562 จะจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ✅ ระหว่าง วันที่ 19 - 21 มกราคม พ.ศ. 2565

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 02/11/2564

กำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่ TCAS 65 หลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต (6 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2563

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 02/11/2564

RxBuu News ฉบับที่ 087/2565 คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการอบรมความปลอดภัย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL) ประจำปี 2565

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 14/11/2565

RxBuu News ฉบับที่ 086/2565 86/2565 คณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร เยี่ยมชม “ศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์” ในพื้นที่ EEC

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 09/11/2565

RxBuu News ฉบับที่ 084/2565 คณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จ.สกลนคร เยี่ยมชม “ศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์” ในพื้นที่ EEC

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 01/11/2565

โครงการประชุมวิชาการเรื่อง “การให้บริการทางแพทย์แม่นยำโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจีโนมิกส์, เภสัชพันธุศาสตร์ และการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ”

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 19/06/2566

โครงการอบรมสัมมนา ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีแสงซินโครตรอน สู่การประยุกต์ใช้ด้านงานวิจัยทางการแพทย์

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 03/05/2566

การฝึกอบรม ทีมเยี่ยมสำรวจร้านขายยาเเผนปัจจุบัน ตามวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 03/05/2566

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 22/11/2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 22/11/2566

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 09/11/2566

ปฎิทินกิจกรรม

ติดตามเราได้ที่นี่