• mainbanner
 • mainbanner
 • mainbanner
 • mainbanner
 • mainbanner
 • mainbanner
 • mainbanner
 • mainbanner
 • mainbanner
 • mainbanner
 • mainbanner
 • mainbanner

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

มหาวิทยาลัยบูรพา ขอประกาศวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 และประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสองปีการศึกษา คือ 2561 และ 2562 จะจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ✅ ระหว่าง วันที่ 19 - 21 มกราคม พ.ศ. 2565

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 02/11/2564

กำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่ TCAS 65 หลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต (6 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2563

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 02/11/2564

คณะเภสัชศาสตร์ กับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ตามเกณฑ์ EdPEx ปีการศึกษา 2562 วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 08/09/2563

RxBuu News ฉบับที่ 065/2565 เรื่อง บริษัท ซีไอพี แวลู จำกัด เข้าสัมภาษณ์คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อเก็บข้อมูลโครงการ จัดจ้างเพื่อพัฒนา Nutrigenomics ecosystem

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 11/08/2565

RxBuu News ฉบับที่ 062/2565 เรื่อง คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมงานทำบุญประจำปี บริษัท ไทยโอมิกส์ จำกัด

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 08/08/2565

RxBuu News ฉบับที่ 061/2565 เรื่อง โครงการ Lunch Talk ครั้งที่ 6 เรื่อง การบริหารคณะเภสัชศาสตร์ตามแนวทางเกณฑ์ EdPEX

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 08/08/2565

โครงการประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ “Update in infectious diseases 2022”

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 27/05/2565

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอประชาสัมพันธ์ โครงการประชุมวิชาการ เพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 ในหัวข้อ The Role of pharmacy Practice in Ambulatory Care CPE 15 หน่วยกิต (3หน่วยกิตต่อวัน) ลงทะเบียนฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยเป็นงานประชุมออนไลน์ผ่านระบบ zoom ครับ Scan Qrcode เพื่อลงทะเบียน

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 02/11/2564

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอประชาสัมพันธ์ โครงการประชุมวิชาการ เพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 ในหัวข้อ The Role of pharmacy Practice in Ambulatory Care CPE 15 หน่วยกิต (3หน่วยกิตต่อวัน) ลงทะเบียนฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยเป็นงานประชุมออนไลน์ผ่านระบบ zoom ครับ Scan Qrcode เพื่อลงทะเบียน

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 02/11/2564

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาวิจัย ระยะ 1 ปี

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 19/11/2564

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 11/01/2564

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผลผู้ได้รับทุนฯ

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 28/12/2563

ปฎิทินกิจกรรม

ติดตามเราได้ที่นี่