• mainbanner
  • mainbanner
  • mainbanner
  • mainbanner
  • mainbanner
  • mainbanner
  • mainbanner
  • mainbanner
  • mainbanner
  • mainbanner
  • mainbanner

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์รับสมัครการขอรับทุนอุดหนุน วิทยานิพนธ์/ดุษฎินิพนธ์สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 27/12/2566

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2566

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 28/04/2566

มหาวิทยาลัยบูรพา ขอประกาศวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 และประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสองปีการศึกษา คือ 2561 และ 2562 จะจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ✅ ระหว่าง วันที่ 19 - 21 มกราคม พ.ศ. 2565

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 02/11/2564

RxBuu News ฉบับที่ 087/2565 คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการอบรมความปลอดภัย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL) ประจำปี 2565

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 14/11/2565

RxBuu News ฉบับที่ 086/2565 86/2565 คณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร เยี่ยมชม “ศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์” ในพื้นที่ EEC

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 09/11/2565

RxBuu News ฉบับที่ 084/2565 คณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จ.สกลนคร เยี่ยมชม “ศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์” ในพื้นที่ EEC

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 01/11/2565

โครงการประชุมวิชาการเรื่อง “การให้บริการทางแพทย์แม่นยำโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจีโนมิกส์, เภสัชพันธุศาสตร์ และการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ”

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 19/06/2566

โครงการอบรมสัมมนา ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีแสงซินโครตรอน สู่การประยุกต์ใช้ด้านงานวิจัยทางการแพทย์

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 03/05/2566

การฝึกอบรม ทีมเยี่ยมสำรวจร้านขายยาเเผนปัจจุบัน ตามวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 03/05/2566

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 5 อัตรา

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 22/03/2567

เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์  5 อัตรา

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 27/02/2567

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 19/01/2567

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่สำหรับประกอบกิจการค้าประเภทจำหน่ายอาหาร และอาหารว่าง จำนวน 6 ล็อก

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่สำหรับประกอบกิจการค้าประเภทจำหน่ายอาหาร และอาหารว่าง
จำนวน 6 ล็อก ณ โรงอาหารชั้น 2 อาคาร 10 ปีเภสัชศาสตร์บูรพา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เอกสารแนบ

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 20/03/2567

ปฎิทินกิจกรรม

ติดตามเราได้ที่นี่