ข่าวประชาสัมพันธ์

  • หน้าหลัก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่สำหรับประกอบกิจการค้าประเภทจำหน่ายอาหาร และอาหารว่าง จำนวน 6 ล็อก

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่สำหรับประกอบกิจการค้าประเภทจำหน่ายอาหาร และอาหารว่าง จำนวน 6 ล็อก

วันที่โพสต์ 20/03/2567

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่สำหรับประกอบกิจการค้าประเภทจำหน่ายอาหาร และอาหารว่าง
จำนวน 6 ล็อก ณ โรงอาหารชั้น 2 อาคาร 10 ปีเภสัชศาสตร์บูรพา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เอกสารแนบ

แกลลอรี่


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง