ข่าวประชาสัมพันธ์

  • หน้าหลัก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าว / สัมมนาวิชาการ

ข่าวล่าสุด

โครงการประชุมวิชาการเรื่อง “การให้บริการทางแพทย์แม่นยำโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจีโนมิกส์, เภสัชพันธุศาสตร์ และการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ”

วันที่โพสต์ 19/06/2566

คณะเภสัชศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ  โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ขออนุญาตประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากร และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง “การให้บริการทางแพทย์แม่นยำโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจีโนมิกส์, เภสัชพันธุศาสตร์ และการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ”  รูปแบบการประชุม มีทั้ง ประชุม ณ ที่ตั้ง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ รูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 12 – 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 
ผู้สนใจกรุณาลงทะเบียนได้ที่
รูปแบบทั่วไป: https://forms.gle/UwH88nCyZvKz46UQ8
รูปแบบ EEC: https://forms.gle/shSk4ghKVc93yGbY6 
รายละเอียดโครงการติดตามได้ในลิงค์ลงทะเบียน หรือ QRcode ใน infographic

อ่านต่อที่นี่

ข่าวทั้งหมดในหมวด