ข่าวประชาสัมพันธ์

  • หน้าหลัก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวการรับสมัครงาน

ข่าวล่าสุด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาวิจัย ระยะ 1 ปี

วันที่โพสต์ 19/11/2564

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาวิจัย ระยะ 1 ปี

โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลระดับสูง ด้านชีวสารสนเทศ สำหรับศูนย์การแพทย์จีโนมิกส์ ประเทศไทย ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2

Download เอกสารแนบ ---> https://cutt.ly/1TTsS1U

อ่านต่อที่นี่

ข่าวทั้งหมดในหมวด