ข่าวประชาสัมพันธ์

  • หน้าหลัก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวการรับสมัครงาน
  • ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะภาคความรู้ ความสามารถ ทักษะและ สมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะภาคความรู้ ความสามารถ ทักษะและ สมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

วันที่โพสต์ 27/12/2566

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะภาคความรู้ ความสามารถ ทักษะและ

สมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

เอกสารแนบ

แกลลอรี่


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง