ข่าวประชาสัมพันธ์

  • หน้าหลัก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าว / สัมมนาวิชาการ
  • โครงการประชุมวิชาการนานาชาติเภสัชศาสตร์และการแพทย์ 2561 (International Conference of Pharmaceutical Sciences and Medicines; ICPAM 2018)

โครงการประชุมวิชาการนานาชาติเภสัชศาสตร์และการแพทย์ 2561 (International Conference of Pharmaceutical Sciences and Medicines; ICPAM 2018)

วันที่โพสต์ 01/05/2561

โครงการประชุมวิชาการนานาชาติเภสัชศาสตร์และการแพทย์ 2561
(International Conference of Pharmaceutical Sciences and Medicines; ICPAM 2018)

ภายใต้หัวข้อ "Health Innovation for Aging Society"

วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ Central Laboratory Center คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูพา จังหวัดชลบุรี

รายละเอีนดเพิ่มเติม และลงทะเบียนได้ที่ https://sites.google.com/go.buu.ac.th/buuicpam2018

Organized By Faculty of Pharmaceutical Sciences, Burapha University

แกลลอรี่


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง