ข่าวประชาสัมพันธ์

  • หน้าหลัก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าว / สัมมนาวิชาการ
  • โครงการอบรมสัมมนา ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีแสงซินโครตรอน สู่การประยุกต์ใช้ด้านงานวิจัยทางการแพทย์

โครงการอบรมสัมมนา ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีแสงซินโครตรอน สู่การประยุกต์ใช้ด้านงานวิจัยทางการแพทย์

วันที่โพสต์ 03/05/2566

โครงการอบรมสัมมนา ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีแสงซินโครตรอน สู่การประยุกต์ใช้ด้านงานวิจัยทางการแพทย์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ ห้อง PH20303 อาคาร 10 ปีเภสัชศาสตร์บูรพา

 

แกลลอรี่


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง