ข่าวประชาสัมพันธ์

  • หน้าหลัก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าว / สัมมนาวิชาการ
  • งานประชุมวิชาการ โภชนศาสตร์เพื่อการชะลอวัย (Nutrition for Anti-aging)

งานประชุมวิชาการ โภชนศาสตร์เพื่อการชะลอวัย (Nutrition for Anti-aging)

วันที่โพสต์ 01/05/2561

โครงการประชุมวิชาการ โภชนศาสตร์เพื่อการชะลอวัย (Nutrition for Anti-aging) ในวันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเครดิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE) 4 เครดิต สำหรับเภสัชกรทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม โดยเก็บค่าลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมโครงการ จากบุคคลภายนอกคนละ 700 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียน Click 

แกลลอรี่


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง