ข่าวประชาสัมพันธ์

  • หน้าหลัก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวกิจกรรม
  • RxBuu News ฉบับที่ 029/2565 "คณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับ ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เยี่ยมชม “ศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์”

RxBuu News ฉบับที่ 029/2565 "คณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับ ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เยี่ยมชม “ศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์”

วันที่โพสต์ 25/04/2565

แกลลอรี่


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง