ข่าวประชาสัมพันธ์

  • หน้าหลัก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวกิจกรรม
  • โครงการสัมมนาผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการสัมมนาผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่โพสต์ 08/11/2564

วันที่ 3 - 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2565  ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ โรงแรม แซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา มาร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาในครั้งนี้ และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวามินี ธีระวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา เจริญพานิช รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ชั้น 10 อาคาร 10 ปี เภสัชศาสตร์บูรพา และในวันถัดมา ทีมบริหารคณะเภสัชศาสตร์ได้เข้าเยี่ยม มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้รับการตอนรับอย่างอบอุ่น นำโดย ผศ.ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีและคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ รศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ คณบดีคณะอัญมณี และ ดร.สราวุฒิ ศิริวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล ก่อให้เกิดความร่วมมือทั้งทางด้านงานเรียนงานสอน งานวิจัยและงานบริการวิชาการ วันสุดท้าย ช่วงเช้า ทีมบริหารได้เยี่ยมชมศูนย์กระจายสินค้าบริษัท ชัชชัยเภสัช จำกัด และในช่วงบ่ายได้เข้าพบทีมเภสัชกร โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี เพื่อทบทวน MOU และศูนย์พระปกเกล้าจีโนมิกส์แลบ เพื่อเยี่ยมชมและสร้างความร่วมมือในศูนย์การแพทย์จีโนมิกส์ ประเทศไทย

แกลลอรี่


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง