ข่าวประชาสัมพันธ์

  • หน้าหลัก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวกิจกรรม
  • เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เข้าเยี่ยมชมคณะเภสัชศาสตร์ อาคาร 10 ปี เภสัชศาสตร์บูรพา

เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เข้าเยี่ยมชมคณะเภสัชศาสตร์ อาคาร 10 ปี เภสัชศาสตร์บูรพา

วันที่โพสต์ 08/11/2564

วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คณะเภสัชศาสตร์ นำโดย ภญ.ดร.ณัฎฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พร้อมทีมผู้บริหารคณะฯ ร่วมให้การต้อนรับ ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และคณะ เพื่อเข้าพูดคุยและเยี่ยมชมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ณ อาคาร 10 ปี เภสัชศาสตร์บูรพา

แกลลอรี่


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง