ข่าวประชาสัมพันธ์

  • หน้าหลัก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าว / สัมมนาวิชาการ
  • คณะเภสัชศาสตร์ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ ในหัวข้อ การปรับการเตรียมพร้อมร้านขายยาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

คณะเภสัชศาสตร์ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ ในหัวข้อ การปรับการเตรียมพร้อมร้านขายยาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

วันที่โพสต์ 29/05/2560

            คณะเภสัชศาสตร์ได้จัดงานประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ 2/2560 ในหัวข้อ “การปรับการเตรียมพร้อมร้านขายยาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0” โดยทางคณะ ฯ ได้เรียนเชิญวิทยากรผู้บรรยาย ภก.รศ.ดร.ฐิตินันท์ เอื้ออำนวย ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสาขาเภสัชกรรมสังคมและการบริหารเภสัชกิจ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ ดร.กฤษฏา โสภา ผู้อำนวยการส่วนงานการตลาดและสารสนเทศ กลุ่มบริษัทอำพลฟูดส์ ซึ่งท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ทางด้านนี้โดยตรง
           ในวันเสาร์ที่ 29 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาโดยได้รับเครดิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE) 5.5 หน่วยกิต

** ลงทะเบียน Click **

แกลลอรี่


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง