ข่าวประชาสัมพันธ์

  • หน้าหลัก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวกิจกรรม
  • RxBuu News ฉบับที่ 71/2564 " โครงการ Lunch Talk ครั้งที่ 11 ในหัวข้อเรื่อง "ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยบูรพา (KPI Online)" และกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565 "

RxBuu News ฉบับที่ 71/2564 " โครงการ Lunch Talk ครั้งที่ 11 ในหัวข้อเรื่อง "ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยบูรพา (KPI Online)" และกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565 "

วันที่โพสต์ 23/12/2564

แกลลอรี่


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง