ข่าวประชาสัมพันธ์

  • หน้าหลัก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวกิจกรรม
  • RxBuu News ฉบับที่ 64/2564 "บริษัทกิจการร่วมค้าไทยโอมิกส์ ขอเข้าวัดพื้นที่เช่าและร่วมประชุมสร้างความร่วมมือ เพื่อจัดตั้งศูนย์การแพทย์จีโนมิกส์ ประเทศไทย ณ คณะเภสัชศาสตร์"

RxBuu News ฉบับที่ 64/2564 "บริษัทกิจการร่วมค้าไทยโอมิกส์ ขอเข้าวัดพื้นที่เช่าและร่วมประชุมสร้างความร่วมมือ เพื่อจัดตั้งศูนย์การแพทย์จีโนมิกส์ ประเทศไทย ณ คณะเภสัชศาสตร์"

วันที่โพสต์ 23/11/2564

แกลลอรี่


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง