ข่าวประชาสัมพันธ์

  • หน้าหลัก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวกิจกรรม
  • บริษัทกิจการร่วมค้าไทยโอมิกส์ ขอเข้าวัดพื้นที่เช่า เพื่อจัดตั้งศูนย์การแพทย์จีโนมิกส์ ประเทศไทย ณ ชั้น 8 อาคาร 10 ปี เภสัชศาสตร์บูรพา

บริษัทกิจการร่วมค้าไทยโอมิกส์ ขอเข้าวัดพื้นที่เช่า เพื่อจัดตั้งศูนย์การแพทย์จีโนมิกส์ ประเทศไทย ณ ชั้น 8 อาคาร 10 ปี เภสัชศาสตร์บูรพา

วันที่โพสต์ 02/11/2564

 วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คณะเภสัชศาสตร์ นำโดย ภญ.ดร.ณัฎฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับบุคลากรจากบริษัท กิจการร่วมค้าไทยโอมิกส์ (Thai-Omics Joint Venture) ซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคาในโครงการพัฒนาศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยให้มีการเข้าวัดพื้นที่เช่า เพื่อจัดตั้งห้องปฏิบัติการในการถอดรหัสพันธุกรรมจีโนม ศูนย์การแพทย์จีโนมิกส์ ประเทศไทย ณ ชั้น 8 อาคาร 10 ปี เภสัชศาสตร์บูรพา

แกลลอรี่


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง