ข่าวประชาสัมพันธ์

  • หน้าหลัก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวกิจกรรม
  • โครงการ Lunch talk  ครั้งที่ 9 และกิจกรรมร่วมแสดงความยินดี ในวันคล้ายวันเกิดของบุคลากรที่เกิดในเดือนตุลาคม

โครงการ Lunch talk  ครั้งที่ 9 และกิจกรรมร่วมแสดงความยินดี ในวันคล้ายวันเกิดของบุคลากรที่เกิดในเดือนตุลาคม

วันที่โพสต์ 02/11/2564

วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดประชุม lunch talk ครั้งที่ 9 ประจำเดือนตุลาคม ในหัวข้อเรื่อง "การใช้งานระบบสารสนเทศของคณะเภสัชศาสตร์" โดยมี เภสัชกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ แจ่มสว่าง เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ และหัวข้อ "อัพเดทการบริหารงานบุคคล" โดยมี เภสัชกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธัญ เจริญศรีวิไลวัฒน์ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ และช่วงท้ายของการจัดประชุมได้มีกิจกรรมร่วมร้องเพลงอวยพรวันเกิด และส่งข้อความอวยพรวันเกิด เพื่อแสดงความยินดีให้กับบุคลากรที่เกิดในเดือนตุลาคม จำนวน 8 ท่าน

แกลลอรี่


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง