ข่าวประชาสัมพันธ์

  • หน้าหลัก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวกิจกรรม
  • หารือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา กับ ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (NBT)

หารือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา กับ ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (NBT)

วันที่โพสต์ 16/02/2564

วันที่ 18 มกราคม พ.ศ 2564 มหาวิทยาลัยบูรพา โดย ภญ.ดร.ณัฎฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์พร้อมด้วยทีมบริหารคณะเภสัชศาสตร์ ผศ.ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร คณบดี คณะสหเวชศาสตร์พร้อมด้วยทีมบริหารคณะสหเวช และทีมบริหารคณะแพทยศาสตร์ ได้ร่วมหารือกับ ดร. ศิษเฎศ ทองสิมา ผู้อำนวยการธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (NBT) เกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจีโนมิกส์ และด้านต่างๆ รวมทั้งการทำวิจัยหลังปริญญาเอกของคณาจารย์ จำนวน 5 ท่าน 

แกลลอรี่


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง