ข่าวประชาสัมพันธ์

  • หน้าหลัก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวกิจกรรม
  • RxBuu News ฉบับที่ 076/2565 คณะเภสัชศาสตร์ ลงพื้นที่ ส่งมอบยาสามัญประจำบ้าน ให้กับศูนย์​กสิกรรม​ธรรมชาติ​มาบเอื้อง ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

RxBuu News ฉบับที่ 076/2565 คณะเภสัชศาสตร์ ลงพื้นที่ ส่งมอบยาสามัญประจำบ้าน ให้กับศูนย์​กสิกรรม​ธรรมชาติ​มาบเอื้อง ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

วันที่โพสต์ 22/09/2565

แกลลอรี่


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง