ข่าวประชาสัมพันธ์

  • หน้าหลัก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวกิจกรรม
  • RxBuu News ฉบับที่ 075/2565 เรื่อง คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน พร้อมฟังอภิปรายภายใต้แนวคิด “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

RxBuu News ฉบับที่ 075/2565 เรื่อง คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน พร้อมฟังอภิปรายภายใต้แนวคิด “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

วันที่โพสต์ 21/09/2565

แกลลอรี่


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง