ข่าวประชาสัมพันธ์

  • หน้าหลัก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวกิจกรรม
  • RxBuu News ฉบับที่ 074/2565 เรื่อง คณะเภสัชศาสตร์ ลงพื้นที่ ส่งมอบยาสามัญประจำบ้านให้กับเทศบาลเมืองบ้านบึง ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

RxBuu News ฉบับที่ 074/2565 เรื่อง คณะเภสัชศาสตร์ ลงพื้นที่ ส่งมอบยาสามัญประจำบ้านให้กับเทศบาลเมืองบ้านบึง ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

วันที่โพสต์ 21/09/2565

แกลลอรี่


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง