ข่าวประชาสัมพันธ์

  • หน้าหลัก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวกิจกรรม
  • RxBuu News ฉบับที่ 073/2565 เรื่อง คณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เยี่ยมชม “ศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์”

RxBuu News ฉบับที่ 073/2565 เรื่อง คณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เยี่ยมชม “ศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์”

วันที่โพสต์ 14/09/2565

แกลลอรี่


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง