ข่าวประชาสัมพันธ์

  • หน้าหลัก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวกิจกรรม
  • RxBuu News ฉบับที่ 071/2565 เรื่อง คณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนิสิตจากคณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม เข้าเยี่ยมชม “ศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์” ในพื้นที่ EEC

RxBuu News ฉบับที่ 071/2565 เรื่อง คณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนิสิตจากคณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม เข้าเยี่ยมชม “ศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์” ในพื้นที่ EEC

วันที่โพสต์ 14/09/2565

แกลลอรี่


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง