ข่าวประชาสัมพันธ์

  • หน้าหลัก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวการศึกษา
  • ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง คำชี้แจงการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 (TCAS รอบที่ 3)

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง คำชี้แจงการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 (TCAS รอบที่ 3)

วันที่โพสต์ 13/05/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง คำชี้แจงการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 (TCAS รอบที่ 3)
 

แกลลอรี่


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง