• mainbanner
  • mainbanner
  • mainbanner
  • mainbanner
  • mainbanner
  • mainbanner
  • mainbanner
  • mainbanner
  • mainbanner

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

มหาวิทยาลัยบูรพา ขอประกาศวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 และประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสองปีการศึกษา คือ 2561 และ 2562 จะจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ✅ ระหว่าง วันที่ 19 - 21 มกราคม พ.ศ. 2565

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 02/11/2564

กำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่ TCAS 65 หลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต (6 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2563

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 02/11/2564

คณะเภสัชศาสตร์ กับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ตามเกณฑ์ EdPEx ปีการศึกษา 2562 วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 08/09/2563

RxBuu News ฉบับที่ 73/2564 " สถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าศึกษาดูงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา "

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 04/01/2565

RxBuu News ฉบับที่ 72/2564 " มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา "

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 04/01/2565

RxBuu News ฉบับที่ 71/2564 " โครงการ Lunch Talk ครั้งที่ 11 ในหัวข้อเรื่อง "ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยบูรพา (KPI Online)" และกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565 "

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 23/12/2564

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอประชาสัมพันธ์ โครงการประชุมวิชาการ เพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 ในหัวข้อ The Role of pharmacy Practice in Ambulatory Care CPE 15 หน่วยกิต (3หน่วยกิตต่อวัน) ลงทะเบียนฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยเป็นงานประชุมออนไลน์ผ่านระบบ zoom ครับ Scan Qrcode เพื่อลงทะเบียน

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 02/11/2564

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอประชาสัมพันธ์ โครงการประชุมวิชาการ เพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 ในหัวข้อ The Role of pharmacy Practice in Ambulatory Care CPE 15 หน่วยกิต (3หน่วยกิตต่อวัน) ลงทะเบียนฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยเป็นงานประชุมออนไลน์ผ่านระบบ zoom ครับ Scan Qrcode เพื่อลงทะเบียน

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 02/11/2564

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอประชาสัมพันธ์ โครงการประชุมวิชาการ เพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 ในหัวข้อ The Role of pharmacy Practice in Ambulatory Care CPE 15 หน่วยกิต (3หน่วยกิตต่อวัน) ลงทะเบียนฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยเป็นงานประชุมออนไลน์ผ่านระบบ zoom ครับ Scan Qrcode เพื่อลงทะเบียน

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 02/11/2564

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาวิจัย ระยะ 1 ปี

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 19/11/2564

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 11/01/2564

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผลผู้ได้รับทุนฯ

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 28/12/2563

ปฎิทินกิจกรรม

ติดตามเราได้ที่นี่