ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

คณะเภสัชศาสตร์ต้อนรับ ผู้แทนจาก Budi Luhur international Network (BIN for EDU) จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

วันที่โพสต์ 18/10/2560

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560 คณะเภสัชศาสตร์ได้ต้อนรับ ผู้แทนจาก Budi Luhur international Network  (BIN for EDU) จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
ที่ได้เดินทางมาทำความร่วมมือทางวิชาการและหารือการทำข้อตกลงทาวิชาการ (MOA) ในระดับคณะกับมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีผู้แทนจำนวน 22 ท่าน
โดยมีคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สายฟ้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหารทำการต้อนรับ
 

อ่านต่อที่นี่

ข่าวทั้งหมดในหมวด