ข่าวประชาสัมพันธ์

  • หน้าหลัก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าว / สัมมนาวิชาการ
  • ประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ เรื่อง Antibiotics smart use on Infectious Diseases in Community Pharmacy

ประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ เรื่อง Antibiotics smart use on Infectious Diseases in Community Pharmacy

วันที่โพสต์ 28/02/2561

งานประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์  ครั้งที่ 1/2561

โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เรื่อง  Antibiotics smart use on Infectious Diseases in Community Pharmacy

วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ  โรงแรมพรีมา วิลลา พัทยา จ.ชลบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

แกลลอรี่


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง