ข่าวประชาสัมพันธ์

  • หน้าหลัก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวกิจกรรม
  • คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีแสดงความอาลัย “หนึ่งศิลป์หนึ่งชีวี ร้อยบรรเลงถวายไท้ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ”

คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีแสดงความอาลัย “หนึ่งศิลป์หนึ่งชีวี ร้อยบรรเลงถวายไท้ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ”

วันที่โพสต์ 10/11/2559

พิธีแสดงความอาลัย สำนึกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
“หนึ่งศิลป์หนึ่งชีวี ร้อยบรรเลงถวายไท้ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ” วันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ลานธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา
โดยในงาน คณะฯได้ออกบูธอาหาร ปอเปี๊ยะสด (ฮาลาล) เพื่อบริการแก่ผู้เข้าร่วมงาน

แกลลอรี่


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง